HenkilökohtainenHENKILÖKOHTAINEN APU

Henkilökohtaista apua annetaan niiden toimintojen tukemiseen, mitkä saman ikäinen vammaton lapsi jo tekisi itse. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella.
Palvelua haetaan omalta hyvinvointialueelta.

Lue lisää THL:n sivuilta
TUKIHENKILÖT JA -PERHEET

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai perheelle voidaan järjestää tukihenkilö- tai perhe. Tukihenkilön- tai perheen tarkoitus on turvata lapsen terveyttä ja kehitystä.

Vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen perustuvaa tukihenkilötoimintaa järjestävät myös monet vammais- ja potilasjärjestöt.
Palvelua haetaan omalta hyvinvointialueelta ja järjestöistä.

Lue lisää THL:n sivuilta
APUVÄLINEET

Apuvälineet tukevat vammaisen lapsen päivittäistä elämää ja auttavat vanhempia hänen hoitamisessaan ja kasvattamisessaan. Apuvälineet tukevat lapsen toimintaa muun muassa liikkumisessa, vuorovaikutuksessa, kommunikoinnissa, leikkimisessä, opiskelussa ja muissa päivän toimissa.

Lue lisää THL:n sivuilta
HOITOTARVIKKEET, VAIPAT

Vaikeavammaiset tai pitkäaikaissairaat lapset saavat kotihoidossa tarvittavat hoitotarvikkeet maksutta. Tähän tarvitaan lääkärinlausunto (joissain tapauksissa terveydenhoitajan lausunto). 

Terveyskeskus myöntää vaipat maksutta yli 3-vuotiaalle vaippoja edelleen päivittäin tarvitsevalle pitkäaikaissairaalle tai vammaiselle lapselle. 
Palvelua haetaan oman hyvinvointialueen hoitotarvikejakelusta / terveyskeskuksesta.

Lue lisää STM:n sivuilta
YLIMÄÄRÄISET VAATEKUSTANNUKSET JA ERITYISRAVINTOKUSTANNUKSET

Ylimääräiset vaatekustannukset korvataan, jos henkilö ei voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita. Lapsella tai nuorella voi olla esimerkiksi virheasentoja, joiden takia valmisvaatteet eivät sovellu hänelle. Ylimääräisiä kustannuksia voi synnyttää myös vammasta johtuva vaatteiden nopea kuluminen.

Vammaiselle tai pitkäaikaissairaalle henkilölle korvataan ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat erityisravinnosta tai erityisravintovalmisteista, joita henkilö joutuu käyttämään pitkäaikaisesti ja säännöllisesti .
Palvelua haetaan omalta hyvinvointialueelta.

Lue lisää THL:n sivuiltaKOMMUNIKAATIO

Kommunikaatio-opetuksen ja -ohjauksen tavoitteena on, että kuurolla, kuulovammaisella, kuulonäkövammaisella tai puhevammaisella henkilöllä ja hänen lähi-ihmisillään on yhteinen kieli ja kommunikointikeino. 

Jos perheessä on lapsi, jolla on kommunikointihäiriö tai riski saada sellainen, tulee perheen saada vuorovaikutukseen ja kommunikointiin liittyvää tukea ja ohjausta mahdollisimman varhain.

Lue lisää THL:n sivuiltaVAATIVA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ovat esimerkiksi erilaiset terapiat, kuntoutustutkimukset ja -neuvonta ja sopeutumisvalmennus. Kela kustantaa lääkinnällistä kuntoutusta vaikeavammaisille lapsille (vaativa lääkinnällinen kuntoutus).  

Muiden kuin vaikeavammaisten lasten lääkinnällisen kuntoutuksen vastuu on yleensä kunnallisella terveydenhuollolla. 
Haetaan Kelasta / hyvinvointialueelta.

Lue lisää Kelan sivuiltaSOPEUTUMISVALMENNUS

Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on mm. tukea perhettä löytämään voimavaroja ja keinoja selviytyä arjessa. Lisäksi kurssilla saa tietoa vammasta tai sairaudesta sekä sen hoidosta tai kuntoutuksesta. 

Sopeutumisvalmennusta järjestävät Kela, järjestöt, kuntoutuslaitokset sekä kunnat ja kuntayhtymät. Lapsille suunnatut kurssit järjestetään perhekursseina, joille vanhemmat ja sisarukset voivat osallistua.

Lue lisää THL:n sivuilta
VAMMAISKORTTI

Vammaiskortti on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea osallistumisessa yhteiskunnan toimintaan. Yhtenäisellä Vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat todentaa vaivattomasti vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa matkustaessaan esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla ja osallistuessaan vaikkapa liikunta- ja kulttuuritapahtumiin
Vammaiskorttia haetaan Kelasta.

Lue lisää Vammaiskortti-sivustoltaSivu on päivitetty 15.1.2023