AJANKOHTAISTA

Uutisia ensitiedosta ja erityisperheiden sosiaalipalveluista


Tieto tai epäily lapsen erityisyydestä pysäyttää. Vanhemmat käyvät läpi monenlaisia tunteita huolen ollessa suuri. Mitä tämä kaikki tarkoittaa, millainen lapsen tulevaisuus on, oppiiko hän asioita, miten hän pärjää elämässä, saako hän apua ja tukea? Kehitysvammatuki 57 ry on tehnyt tärkeän kirjasen vanhempien tueksi uuteen elämäntilanteeseen.

Järjestöjen sosiaaliturvaopas on kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdessä kokoama nettiopas, jossa on tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten sosiaaliturvasta ja palveluista.

Ulla Särkikankaan uutuuskirjan keskiössä ovat runsaasti sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitsevat erityislasten perheet. Kirja tekee näkyväksi runsaasti sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitsevat erityislasten perheet ja kuvaa heidän arkeaan sekä palveluiden merkitystä osana elämää. Tutkitun tiedon rinnalla esitellään konkreettisia esimerkkejä...

Heta Huhtalan ja Nea Peraston pro gradu -tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten erityislasten vanhempien kokemaa vanhemmuuden uupumusta COVID-19-poikkeusaikana. Lisäksi tarkasteltiin lasten erityistarpeiden laadun, perheeseen kuuluvien erityislasten määrän ja vanhemmuustyylien yhteyttä uupumusprofiileihin.