AJANKOHTAISTA

Uutisia ensitiedosta ja erityisperheiden sosiaalipalveluista


Lee ja Lii -kirjasarja kertoo kahden kekseliään erityislapsen ystävystymisestä, joka mullistaa molempien elämän. Kirjasarja on suunnattu esikouluikäisille ja alakoulun alempien luokkien lapsille.

Hyvin annettu ensitieto auttaa perhettä sekä ymmärtämään tilanteen että ottamaan käyttöön perheen omia voimavaroja yllättävässä ja haasteellisessa elämäntilanteessa. Kyse on koko perheen hyvinvoinnista ja lapsen oikeuksien toteutumisesta.

Mun Polku -valmennus on toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea työttöminä tai työelämän ulkopuolella olevia erityislasten vanhempia työllisyys- tai opiskeluvalmiuksissa sekä ohjata heitä löytämään oma polkunsa kohti työelämää. Valmennuksen tavoitteena on vanhempien voimavarojen ja työ- ja toimintakyvyn vahvistuminen sekä osallisuuden lisääminen.

Esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi on hyväksytty 1.3.2023 eduskunnan täysistunnossa. Uuden lain perusteella järjestetään erityispalveluita henkilöille, joilla on vamman tai sairauden aiheuttama fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen, sosiaalinen tai aisteihin liittyvä, pitkäaikainen tai pysyvä toimintarajoite.