AJANKOHTAISTA

Uutisia ensitiedosta ja erityisperheiden sosiaalipalveluista


Artikkelikokoelma käsittelee vamman kanssa elävien lasten oikeuksia. Aihetta tarkastellaan teoksessa eri näkökulmista, lähtien oikeuksien lainopillisesta perustasta niiden toteutumiseen eri instituutioissa ja arjen käytännöissä. Teoksen tarkoituksena on herättää vakavaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, miten vamman kanssa elävien lasten...

Suomalaisten vammaisten nuorten koronaeristyskertomukset keväältä 2020 tuovat esille suurta vaihtelua pandemiaelämään sopeutumisessa sekä vammaisuuden kokemuksessa koronaeristyksessä, Vamlasin kehittämispäällikkö Karoliina Ahosen ja yliopistotutkija Reetta Mietolan tuore tutkimus paljastaa.

Cp-liiton ja Uuden Lastensairaalan uusi tietopaketti perheille, läheisille ja ammattilaisille tuo vinkkejä ja välineitä lapsen kehityksen tukemiseen.

Lotta Liuskan pro gradu -tutkielma tarkastelee erityisperheiden arjessa tapahtuneita muutoksia kevään 2020 Covid-19-viruspandemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana.

Uuteen oppaaseen on koottu vinkkejä erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi. Opas perustuu v. 2018-2020 saatuihin kokemuksiin Nappi-hankkeessa, jossa toteutettiin Lohjan ja Espoon alueella erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa erilaisia tapahtumia ja tempauksia erilaisissa ympäristöissä. Tapahtumia...

Erityisyyttä käsitteleviä, alle kouluikäisille ja kouluikäisille tarkoitettuja lastenkirjoja on Suomessa tarjolla vain vähän ja varsinkaan erityislasten kommunikaatio-ongelmista kertovia kirjoja ei juuri julkaista.