Uutuusjulkaisu: Vertaistuki ja kokemukseen perustuva asiantuntijuus lasten ja perheiden voimavarana

02.12.2023

 Jokaisella lapsella, nuorella ja perheellä on arvokasta kokemustietoa, jota voidaan hyödyntää myös heidän palveluissaan. Teoksessa pohditaan, mitä erityistä on asiakkaiden osallistumisessa vertaisina ja kokemusasiantuntijoina juuri lasten, nuorten ja perheiden palveluihin.

Kokemustiedon hyödyntämisellä tavoitellaan palveluiden moniäänistä kehittämistä. Tällöin palveluiden sisältöjä, tavoitteita tai toteutusta eivät määrittele vain ammattilaiset vaan myös palveluiden käyttäjät, kuten lapset, nuoret ja vanhemmat. 

Kokemuksellinen tieto on myös vertaistuen ytimessä. Samankaltaisia tilanteita läpikäyneiden antama tuki on merkityksellistä etenkin silloin, kun elämässä on tapahtunut suuria muutoksia tai kriisejä. Parhaimmillaan yhteinen kokemus on voimanlähde, jonka avulla on mahdollista ymmärtää toista ihmistä ja itseään. Toisaalta kokemustiedon hyödyntämiseen ja vertaisuuteen liittyy myös vaikeita kysymyksiä ja riskejä. 

Teoksessa pohditaan, mitä erityistä on asiakkaiden osallistumisessa vertaisina ja kokemusasiantuntijoina juuri lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Kirjan tavoitteena on synnyttää teoreettista ja käsitteellistä keskustelua, mutta myös herättää oivalluksia ja ideoita, joita voidaan soveltaa käytännön asiakastyössä ja kehittämistyössä.

Malinen, Kaisa; Itäpuisto, Maritta; Moilanen, Johanna; Kiili, Johanna; Punna, Mari: 
Vertaistuki ja kokemukseen perustuva asiantuntijuus lasten ja perheiden voimavarana
Vastapaino, 2023
Tutustu julkaisuun