Vertaistuki

Keskeisiä vertaistuen järjestäjiä Suomessa ovat järjestöt. Järjestöjä on yli diagnoosirajojen toimivat järjestöt, kuten Leijonaemot ja Jaatinen sekä diagnoosikohtaiset järjestöt. Vertaistukea saa myös somesta, esim. Facebookissa on paljon eri alojen ryhmiä.LEIJONAEMOT

Leijonaemot järjestää vertaistukitoimintaa erityislasten vanhemmille. Lisäksi yhdistys tukee erityislasten vanhempien jaksamista ja hyvinvointia ja edistää erityislapsiperheiden asemaa Suomessa. Leijonaemot on valtakunnallinen järjestö ja tilaisuuksia järjestetään eri puolilla Suomea. Lue lisää Leijonaemojen sivuilta

JAATINEN

Jaatinen ry, vammaisperheiden monitoimikeskus on vammaisten lasten vanhempien perustama yhdistys. Yhdistys edistää erityislapsiperheiden asemaa ja tekee vaikuttamistyötä vammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä elämänlaadun edistämiseksi. Lue lisää Jaatisen sivuilta

ELO, ERITYISLASTEN OMAISET

Erityislasten Omaiset ELO  on vuodesta 2000 toiminut vertaistukiyhdistys, jonka toiminta keskittyy tukemaan lappilaisia erityisperheitä. ELO toimii yli diagnoosi-, kunta- ja järjestörajojen. Lue lisää Elon sivuilta
VERTAISTUKEA VERKOSTA

Monilla järjestöillä on tarjolla vertaistukea verkon kautta, tästä saat lisätietoa yhdistyksistä.

Facebookissa on paitsi eri yhdistysten diagnoosikohtaisia ryhmiä, myös yli diagnoosirajojen toimivia ryhmiä, muun muassa:

  • Lasten omaishoitajat
  • Leijonaemot
  • Jaatisen ystävät
  • JaatisVanhemmat
  • Erityisen vauvan odotus
  • Erityisperheiden palvelut ja etuudet
  • Erityislasten vanhempien niksinurkka
  • Erityiset monikot (kaksos- ja kolmosperheille)
  • Pääkaupunkiseudun emot

Vertaistukea verkosta? Ilmoita lisää yli diagnoosirajojen toimivia vertaistukiryhmiä.