Matkat ja liikkuminenKULJETUSPALVELU

Jos lapsi ei vammansa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä, hänelle voidaan myöntää kuljetuspalveluita. Kuljetuspalveluja voidaan myöntää asiointiin sekä harrastus- ja virkistystoimintaan tarvittaviin matkoihin.

Kuljetuspalveluita voidaan myöntää vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla. Lisäksi kehitysvammalain mukaista erityishuoltoa saavalla henkilöllä on oikeus saada kuljetukset, jotka ovat hänelle erityishuollon saamiseksi välttämättömiä.
Palvelua haetaan omalta hyvinvointialueelta.

Lue lisää THL:n sivuilta
KOULUKULJETUS

Vaikeavammaisilla ja pitkäaikaissairailla lapsilla on oikeus koulutoimen järjestämiin koulukuljetuksiin, jos he eivät kykene käyttämään julkista liikennettä. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

Lapset, jotka kuuluvat pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, ovat oikeutettuja koulukuljetukseen.
Lisätietoa saa kunnan opetus- ja sosiaalitoimesta.
JOUKKOLIIKENNE

Joukkoliikennevälineissä on usein saatavissa avustamispalveluita liikkumisen helpottamiseksi, näin esim. VR:llä. Joissakin liikennevälineissä myönnetään alennuksia vammaiselle henkilölle tai hänen saattajalleen, saattaja voi joissakin liikennevälineissä matkustaa maksutta.
Kysy tarkempia lisätietoa suoraan palveluntarjoajalta.
SAIRAUDEN HOITOON LIITTYVÄT MATKAT

Kela maksaa korvausta sairauden hoitoon liittyvistä matkakustannuksista. Myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja korvataan, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon päätökseen.
Korvausta haetaan Kelasta.

Lue lisää Kelan sivuilta
Omaan autoon liittyvätLIIKKUMISESTEISEN PYSÄKÖINTITUNNUS

Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen voi saada sairaudesta tai vammasta johtuvaa haitasta, joka estää henkilöä itsenäisesti liikkumasta. Liikkumisesteisen pysäköintitunnus on henkilökohtainen. Tunnusta voidaan käyttää vain siinä ajoneuvossa, jossa luvanhaltija on kuljettajana tai kuljetettavana.. Päätöksen siitä, täyttyvätkö myöntämisen edellytykset, tekee lääkäri.
Liikkumisesteisen pysäköintitunnusta haetaan Traficomista.

Lue lisää Traficomin sivuilta
VAPAUTUS  AJONEUVOVERON PERUSVEROSTA

Ajoneuvoveron perusverosta myönnetään vapautus henkilölle, jolle on myönnetty Poliisin tai Traficomin myöntämä vammaisen pysäköintilupa.

Vapautus voidaan myöntää myös henkilölle, joka kuljettaa vammaista, jolle on myönnetty ensimmäisessä kohdassa mainittu lupa. Siten vammaisen lapsen vanhemmat voivat myös hakea vapautusta tästä verosta.
Vapautusta haetaan Traficomista.

Lue lisää Traficomin sivuilta
AUTOVERON PALAUTUS TAI HUOJENNUS

Vammaiselle henkilölle voidaan myöntää autoverolaissa (51 §) säädettyjen edellytysten mukaan palautus auton hintaan sisältyvästä autoverosta joko kokonaan tai osittain.

Verohuojennuksena autoveroa on palautettu myös vanhemmille, joille auto on vaikeavammaisen lapsen kuljetuksen vuoksi tarpeellinen. 
Autoveronpalautusta ja -huojennusta haetaan verohallinnosta.

Lue lisää Verohallinnon sivuiltaSivu on päivitetty 15.1.2023