Vuodenvaihteessa muutoksia sosiaalietuuksiin

07.01.2024

Vuonna 2024 tulee voimaan useita muutoksia sosiaaliturvaan ja sosiaalietuuksiin. Osa muutoksista tulee voimaan vuoden alussa ja osa myöhemmin vuoden 2024 aikana.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismäärät nousevat 10 prosenttia
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriin tulee 10 prosentin korotus vuoden 2024 alusta lähtien. Asiakasmaksuja tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. 

Lääkekorvauksien vuosiomavastuu sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto nousevat
Lääkekorvauksien vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto suurenee 626,94 euroon vuodessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksukatto nousee vuoden 2024 alussa kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Vuoden 2024 maksukatto on 762 euroa kalenterivuodessa.

Korotuksia vammaisetuuksiin
Vammaistuet suurenevat indeksitarkistusten takia 1.1.2024 alkaen: Alle 16-vuotiaan vammaistuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki perusvammaistuki 108,89 e/kk (aiemmin 102,85 e/kk) korotettu vammaistuki 254,10 e/kk (aiemmin 240 e/kk) ja ylin vammaistuki 492,71 e/kk (aiemmin
465,38 e/kk).

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot nousevat
Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee 461,99 euroon kuukaudessa ja hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen hoitopalkkio vähintään 923,99 euroon kuukaudessa. Myös muut voimassaolevaan sopimukseen perustuvat omaishoidon hoitopalkkiot ja omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkiot korottuvat 5,07 prosenttia.


Lisätietoja STM ja Kela