Uuden vammaispalvelulain voimaantuloa siirretty

01.10.2023

Uusi vammaispalvelulaki tulee voimaan 1.1.2025. Lain soveltamisalaa tarkennetaan erikseen annettavalla esityksellä vuoden 2024 aikana. 

Soveltamisalan tarkentamisella pyritään turvaamaan vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen ja palveluiden saatavuus. Sillä pyritään myös varmistamaan lain yhtenäinen soveltaminen ja yhdenvertainen palvelujen saanti eri alueilla. Erityisen tärkeää on tehdä perus- ja ihmisoikeusvaikutusten sekä taloudellisten vaikutusten arviointi. Hallitusohjelman mukaan uudistus saa lisätä kustannuksia nykytilanteeseen verrattuna korkeintaan 100 miljoonaa euroa vuodessa. Muutos koskee vammaispalvelulakia ja kehitysvammaisten erityishuollosta annettua lakia sekä neljää niihin liittyvää lakia.

Lue koko uutinen STM:n sivuilta