Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2024 ilmestynyt

11.02.2024

Järjestöjen sosiaaliturvaopas on kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdessä kokoama nettiopas, jossa on tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten sosiaaliturvasta ja palveluista.

Vuosittain ilmestyvän oppaan tavoitteena on sosiaaliturvan tunnetuksi tekeminen ja käytön helpottaminen. Oppaasta hyötyvät kaikki asiasta kiinnostuneet, ja se on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä. Se on myös hyvä työväline järjestöjen työntekijöille ohjausta ja neuvontaa varten.

Julkaisun on kirjoittanut 18 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Aivoliitto, Aivovammaliitto, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Invalidiliitto, Julkisen alan eläkeläisten liitto Kelo ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Omaishoitajaliitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Nivelyhdistys ja Suomen Sydänliitto.

Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2024