Korvaukset ja maksukatot

Sairaanhoitokorvaukset

Kela korvaa osan kustannuksista, jotka aiheutuvat käynnistä yksityisessä terveydenhuollossa. Korvaus maksetaan tarpeellisista sairauden hoidon kustannuksista. Tarpeellisena hoitona pidetään sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi annettua yleisesti hyväksytyn hyvän hoitokäytännön mukaista hoitoa.

Kela ei korvaa esim.  julkisen terveydenhuollon kustannuksia, sairaaloiden hoitopäivämaksuja tai poliklinikkamaksuja.

Lue lisää Kelan sivuiltaLääkekorvaukset

Saat korvausta lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, jotka on määrätty reseptillä sairautesi hoitoon. Yleensä saat korvauksen suorakorvauksena apteekissa.

Lääkkeiden korvausluokat
Lääkkeillä on kolme korvausluokkaa ja korvauksen määrä riippuu siitä, mihin korvausluokkaan valmiste kuuluu.

Korvausluokat ovat:

  • peruskorvaus 40 %
  • alempi erityiskorvaus 65 %   - oikeutta erityiskorvaukseen haetaan Kelasta
  • ylempi erityiskorvaus 100 % - oikeutta erityiskorvaukseen haetaan Kelasta

Oikeutta lääkkeen erityiskorvaukseen tai kliinisen ravintovalmisteen korvaukseen haetaan Kelasta lääkärin kirjoittamalla B-lausunnolla.

Vuosiomavastuu eli lääkekatto
Itse maksamasi osuus korvattavista reseptivalmisteista kerryttää lääkkeiden vuosiomavastuuta. Vuonna 2019 vuosiomavastuu on 572 euroa.

Kun vuosiomavastuu ylittyy, sinulla on oikeus lisäkorvaukseen. Tällöin maksetaan loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta ainoastaan 2,50 euron omavastuu.

Lääkekorvauksista lisää Kelan sivuillaMatkakorvaukset

Kela korvaa osan julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon tehdyn matkan kustannuksista, kun matka on tehty sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi.

Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen. Korvausta maksetaan omavastuun ylittävältä osalta.

Lue lisää Kelan sivuilta

Vuotuinen omavastuuosuus eli matkakatto
Kun sairaanhoitoon tai kuntoutukseen liittyvien matkakustannusten omavastuut ylittävät kalenterivuoden aikana 300 euroa, Kela korvaa tämän jälkeen loppuvuoden matkat terveydenhuoltoon tai kuntoutukseen kokonaan. Kela seuraa omavastuuosuuden täyttymistä.

Lue lisääJulkisen terveydenhuollon maksukatto

Julkisen terveydenhuollon maksuilla on vuotuinen maksukatto, joka on 683,00 euroa kalenterivuodessa (vuonna 2019). Maksukatto on henkilökohtainen, mutta perheen alle 18-vuotiailta perittävät maksut voi yhdistää toisen huoltajan maksuihin.

Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut, fysioterapia, sarjahoito, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksu, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut.

Maksukaton täytyttyä loppuvuoden avohoidon palvelut saa pääsääntöisesti maksutta ja lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu alenee 22,50 euroon.

Huom! Julkisen terveydenhuollon maksukaton täyttymistä on seurattava itse.

Lue lisää STM:n sivuilta