Korvaukset ja maksukatot

Lääkekorvaukset

Saat korvausta lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, jotka on määrätty reseptillä sairautesi hoitoon. Yleensä saat korvauksen suorakorvauksena apteekissa.

Lääkkeiden korvausluokat
Lääkkeillä on kolme korvausluokkaa ja korvauksen määrä riippuu siitä, mihin korvausluokkaan valmiste kuuluu.

Korvausluokat ovat:

  • peruskorvaus 40 %
  • alempi erityiskorvaus 65 %   - oikeutta erityiskorvaukseen haetaan Kelasta
  • ylempi erityiskorvaus 100 % - oikeutta erityiskorvaukseen haetaan Kelasta

Oikeutta lääkkeen erityiskorvaukseen tai kliinisen ravintovalmisteen korvaukseen haetaan Kelasta lääkärin kirjoittamalla B-lausunnolla.

Vuosiomavastuu eli lääkekatto
Vuonna 2024 vuosiomavastuu on 626,94 euroa. Jos vuosiomavastuusi ylittyy, sinulla on oikeus lisäkorvaukseen. Apteekki saa tiedon vuosiomavastuusi ylittymisestä lääkeoston yhteydessä.

Loppuvuoden ajan maksat jokaisesta korvattavasta valmisteesta 2,50 euron omavastuun. Lue lääkekorvauksista Kelan sivuilla


Matkakorvaukset

Kela korvaa osan julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon tehdyn matkan kustannuksista, kun matka on tehty sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi.

Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen. Korvausta maksetaan omavastuun ylittävältä osalta. Lue lisää Kelan sivuilta

Vuotuinen omavastuuosuus eli matkakatto
Kun sairaanhoitoon tai kuntoutukseen liittyvien matkakustannusten omavastuut ylittävät kalenterivuoden aikana 300 euroa, Kela korvaa tämän jälkeen loppuvuoden matkat terveydenhuoltoon tai kuntoutukseen kokonaan. Kela seuraa omavastuuosuuden täyttymistä. 
Lue lisää


Julkisen terveydenhuollon maksukatto

Julkisen terveydenhuollon maksuilla on vuotuinen maksukatto, joka on 762 euroa kalenterivuodessa (vuonna 2024). Maksukatto on henkilökohtainen, mutta perheen alle 18-vuotiailta perittävät maksut voi yhdistää toisen huoltajan maksuihin.

Maksukattoon lasketaan mukaan muun muassa terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut, fysioterapia, sarjahoito, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksu, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut.

 Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa. Ainoastaan lyhytaikaisesta laitoshoidosta ja -palvelusta voidaan 18 vuotta täyttäneeltä periä ns. ylläpitomaksua myös maksukaton täyttymisen jälkeen.

Huom! Julkisen terveydenhuollon maksukaton täyttymistä on seurattava itse.
Lue lisää STM:n sivuilta


Sairaanhoitokorvaukset

Kela korvaa osan kustannuksista, jotka aiheutuvat käynnistä yksityisessä terveydenhuollossa. Korvaus maksetaan tarpeellisista sairauden hoidon kustannuksista. 

Tarpeellisena hoitona pidetään sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi annettua yleisesti hyväksytyn hyvän hoitokäytännön mukaista hoitoa. Lue lisää Kelan sivuiltaPäivitetty 7.1.2024