Blogi: Pitkäaikaissairaiden ja fyysisesti vammaisten tavallisuuden kokemuksia tulisi vahvistaa

31.08.2019

"Sairaus tai vamma pitäisi nähdä osana tavallista elämää, jossa eri identiteetit vaihtelevat ajassa ja paikassa", Lotta Virrankari kirjoittaa blogissaan. 

"Jokainen meistä toivoo tulevansa kuulluksi ja nähdyksi sellaisena kuin itse haluaa. Pitkäaikaissairaat ja fyysisesti vammaiset nuoret aikuiset joutuvat kuitenkin arjessaan taiteilemaan tavallisuuden ja erilaisuuden kokemusten välillä. Sairaus tai vamma pitäisi nähdä osana tavallista elämää, jossa eri identiteetit vaihtelevat ajassa ja paikassa.

Pro gradu -tutkielmassani havaitsin, että pitkäaikaissairaat ja fyysisesti vammaiset nuoret aikuiset käyvät identiteettikamppailua. Kokemus erilaisuudesta tai tavallisuudesta syntyy suhteessa omaan sosiaaliseen ympäristöön ja sen arvottamiin asioihin, mutta myös suhteessa vertaisiin. Halu olla tavallinen näkyy tutkimukseni mukaan enemmän pitkäaikaissairailla, kun taas fyysisesti vammaiset pitävät vammaansa sellaisenaan normaalina", Virrankari kirjoittaa.

"Tavallisuuden ja erilaisuuden kokemukset vaikuttavat ihmisen vapauteen, mahdollisuuksiin ja tavoitteisiin. Kokemus vapaudesta heikkenee ja mahdollisuudet kaventuvat sitä enemmän, mitä voimakkaammin muut lokeroivat erilaiseksi. Tällainen vaikeuttaa myös muiden identiteettien esiintuomista. Huomion kohdistaminen vammaan tilanteissa, joihin se ei vaikuta, vahvistaa erilaisuutta ja työntää syrjään. Itse vamma ei syrjäytä, vaan yhteiskunnan käytännöt ja rakenteet."

Lue Lotta Virrankarin koko blogi THL:n sivuilta