Digitaalinen alusta helpottaisi vanhempien ja ammattilaisten yhteydenpitoa

13.04.2018

Haasteena on tällä hetkellä tietojen sirpaleisuus ja tietojärjestelmien yhteensopimattomuus.

Vuokko Nikin ja Susanna Saarvon kehittämistyön (YAMK) tarkoituksena oli selvittää, millaisia mahdollisuuksia ja tarpeita erityislapsen, perheen ja sidosryhmien välisen vuorovaikutuksen kehittämiselle on ja miten vuorovaikutusta voitaisiin tukea digitaalisen alustan avulla.

Kehittämistyössä kerättyjen aineistojen perusteella todettiin, että tarve digitaaliselle, tiedot yhteen paikkaan kokoavalle alustalle on suuri. Vanhemmat kokivat digitaalisuuden tuovan uusia mahdollisuuksia vuorovaikutukselle ja helpottavan erityislapsiperheen arkea.

Tällä hetkellä käytössä olevat digitaaliset järjestelmät ovat viranomaisen hallinnoimia, joten vanhempi ei pysty vaikuttamaan lasta koskeviin tietoihin niin tehokkaasti kuin toivoisi. Kehittämistyössä syntynyt malli digitaalisesta alustasta vastaisi tähän haasteeseen, koska vanhempi itse hallinnoi alustaa ja valitsee itse muut käyttäjät.

Lue koko artikkeli Ketju-lehdestä

Saarvo, Susanna; Nikki, Vuokko (2017). 
Erityislapsen, perheen ja sidosryhmien välisen vuorovaikutuksen tukeminen digitaalisen alustan avulla. Tutustu opinnäytteeseen