Erityisperheet.fi mukana uudistuneella Perheen palvelupolku -sivustolla

23.04.2022

Perheen palvelupolku tarjoaa tietoa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja tapaturmaisesti vammautuneiden lasten perheille sekä heidän kanssaan työskenteleville. Erityisperheet.fi on mukana uudistuneen sivuston Palvelut-osioissa.

Palvelupolku on rakennettu yhdessä perheiden ja 19 toimijan kanssa perheiden tueksi. TATU ry:n ylläpitämä sivusto on myös väline ammattilaisille perheiden tukemiseen.


Erityisperhe.fi palveluita kokoavana

Perheen palvelupolku tarjoaa perheille tietoa lapsen ikäryhmän mukaan. Vauvaikään, leikki-ikään, kouluikään ja nuoruuteen on tietoa lapsen kehitykseen, vanhemmuuteen ja lähipiiriin liittyen. Tietoa on myös perheille suunnatuista palveluista. Erityisperheet.fi on mukana perheille suunnattuja palveluita kokoavana tahona.

Perheen polku

Perheen sujuva arki syntyy lapsen osallisuudesta perheen arkisiin touhuihin, joihin tueksi perhe saa tarvitsemansa tiedon ja oikea-aikaiset palvelut. Perheiden poluilta löytyy tietoa eri ikävaiheisiin.
Aiemmin on ajateltu, että perheet kulkevat palvelujärjestelmän heille suunnittelemaa polkua. Perheen palvelupolku -sivustolla lähdetään ajatuksesta, että jokainen lapsi tai nuori läheisineen kulkee omaa elämänpolkua. Sillä elämänpolulla mutkien ja mäkien mukaan palvelut tukevat niin, että lapsen tai nuoren ja läheisten omannäköinen hyvä elämä toteutuu.


Tutustu Perheen palvelupolkuun