EU:n vammaiskortti nyt erityistä tukea saaville lapsille ja nuorille

15.03.2019

Maaliskuun alusta EU:n vammaiskorttia voivat hakea lapset ja nuoret, joilla on varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksessa tehty erityisen tuen päätös. Lisäksi korttiin voi saada A-merkinnän, jolla voi osoittaa tarvitsevansa mukaansa avustajan tai tukihenkilön. 

EU:n vammaiskortti tuli Suomessa käyttöön kesäkuussa 2018. Vammaiskortti on vapaaehtoinen ja maksullinen kortti, jolla voi osoittaa avun ja tuen tarpeen vapaa-ajan palveluissa. Vammaiskorttiin oikeutettuja on Suomessa noin 300 000. Korttiin voi saada tietyin ehdoin avustajan tai tukihenkilön tarpeen osoittavan A-merkinnän. 

Neuropsykiatrisen kirjon lapset ja nuoret ovat olleet yksi suurimmista väliinputoajaryhmistä vammaiskortin alkuperäisessä kriteeristössä, vaikka juuri tällä ryhmällä on ollut suuri tarve kortille, jossa on A-merkintä. Vammaiskortin työryhmä on valmistellut muutosta ja ehdotus hyväksyttiin Vammaisfoorumin hallituksessa tammikuussa 2019.

Lue koko uutinen Kelan sivuilta