Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2021 ilmestynyt

15.02.2021

Sosiaaliturvaopaaseen kootaan laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista.

Vuosittain ilmestyvän oppaan tavoitteena on sosiaaliturvan tunnetuksi tekeminen ja käytön helpottaminen. Oppaasta hyötyvät kaikki asiasta kiinnostuneet, ja se on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä. Se on myös hyvä työväline järjestöjen työntekijöille ohjausta ja neuvontaa varten.

Julkaisun on kirjoittanut 19 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Aivoliitto, Aivovammaliitto, Crohn ja Colitis, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäpotilaat.

Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2021