Ainakin sata sanaa

14.03.2021

Erityisyyttä käsitteleviä, alle kouluikäisille ja kouluikäisille tarkoitettuja lastenkirjoja on Suomessa tarjolla vain vähän ja varsinkaan erityislasten kommunikaatio-ongelmista kertovia kirjoja ei juuri julkaista.

 Tampereen yliopiston logopedian opiskelijat ovat koonneet esitteen aihealueen kirjoista. Ainakin sata sanaa -esitteeseen on poimittu kirjoja erityisryhmistä, joilla on tyypillisesti haasteita vuorovaikutustaidoissa tai puheen- ja kielenkehityksessä. Esitteen kirjat sopivat erityislasten perheille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Kirjat soveltuvat myös erityisyyden käsittelyyn ja ymmärtämiseen esimerkiksi varhaiskasvatuksessa. 

Lue lisää Tampereen yliopiston sivuilta