Leikki tekee hyvää

11.12.2021

Leikki on tärkeä kaikkien lasten hyvinvoinnille ja kehitykselle. Tutustu leluihin ja leikkeihin, joissa on huomioita lapsen erityistarpeet

Leikin avulla lapset oppivat niin psyykkisiä, fyysisiä kuin sosiaalisiakin taitoja. Leikissä lapset käyvät läpi muuan muassa mielenkiinnon kohteitaan ja itseään innostavia tai pelottavia asioita. Lapsi käsittelee ja prosessoi tapahtuneita asioita leikin avulla. Leikkiminen on lasten tarina omista kokemuksista ja maailmasta, jossa voi tapahtua mitä tahansa.
Lue lisää Tikonen-sivuilta

Leluja erityisryhmille

Lelutivolin valikoimissa on tuotteita, jotka sopivat aistittaviksi, käsillä tekemiseen ja konkreettiseen ruutuvapaaseen leikkiin ja pelaamiseen. Osa tuotteista sopii eri terapiamuotoihin ja kuntoutukseen terapeuteille. Valikoimissa on myös arkipäivää helpottavia tuotteita erityisten perheiden arkeen.
Lelutivoli


FunSense-tuotteet ovat suunnattu lapsille, joilla on tarkkaavuushäiriö tai aistitiedon käsittelyn ongelmia. Tuotevalikoimaan kuuluvat erityislasten leikkikalut ja apuvälineet, kuten purukorut, painoliivit ja hypistelytuotteet keskittymisen tueksi. Valikoimissa on myös ammattilaisille suunnattuja apuvälineitä kouluille, päiväkodeille ja terapiatarkoitukseen.
Funsense


Leluakatemian sivuilta löytyy laaja osio leluista erityistarpeisiin. Mukana on apuvälineitä ja leluja muun muassa motoriikan kehittämiseen, sosiaalisiin taitoihin ja rauhoittumiseen.
Leluakatemia


Ympyräiset-lastensarjan tavoitteena on luoda tunnetaitojen oppimisen tueksi monipuolisia ja käytännönläheisiä tuotteita. Tunnetaidoilla kuvataan laajaa joukkoa taitoja tunteiden tunnistamisesta empatiaan ja ongelmanratkaisuun. Kotiin ja lapsiryhmiin sovellettavassa Ympyräisten tunnekasvatus­menetelmässä tunnetaidot vahvistuvat leikkisällä ja myönteisellä otteella askel kerrallaan.
Ympyräiset