Liikkumisrajoitteisten nuorten määrästä on saatavilla ensimmäistä kertaa tutkittua tietoa 

14.06.2019

Ensimmäinen fyysisesti vammaisten nuorten määriä Suomessa selvittävä tutkimus on julkaistu. Tutkimus tuo määrien lisäksi uutta tietoa myös näiden nuorten syrjäytymisriskeistä ja elämänlaadusta.

Invalidiliiton ja THL:n tutkimus tuo uutta tietoa liikkumisrajoitteisten nuorten määristä. Liikkumisrajoitteisten nuorten lukumääriä Suomessa selvitettiin tutkimalla kahta eri THL:n syntymäkohorttia sekä Kouluterveyskyselyn vuoden 2017 aineistoa. THL:n syntymäkohortit 1987 ja 1997 sisältävät kaikki kyseisinä vuosina Suomessa syntyneet lapset. Lisäksi nuorten elämänlaatua ja syrjäytymisriskejä mitattiin yhdistelemällä eri viranomaisten rekisteritietoja sekä tutkimalla vastauksia Kouluterveyskyselystä.

"Liikkumisrajoitteisia nuoria tunnistettiin molemmista syntymäkohorteista 1,3 prosenttia", Invalidiliiton tutkimusjohtaja Sinikka Hiekkala sanoo. Tämä tarkoittaisi, että Suomessa olisi noin 10 000 liikkumisrajoitteista 14-29-vuotiasta nuorta. Yleisimmät sairausryhmät olivat tulehdukselliset moninivelsairaudet, CP-oireyhtymä ja muut halvausoireyhtymät sekä lihasten ja luiden epämuodostumat.


Lue koko uutinen THL:n sivuilta