Mun polku -työhönvalmennus

16.09.2023

Mun Polku -valmennus on toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea työttöminä tai työelämän ulkopuolella olevia erityislasten vanhempia työllisyys- tai opiskeluvalmiuksissa sekä ohjata heitä löytämään oma polkunsa kohti työelämää. Valmennuksen tavoitteena on vanhempien voimavarojen ja työ- ja toimintakyvyn vahvistuminen sekä osallisuuden lisääminen. 

Valmennuksessa lähestytään työllistymistä näkökulmasta, jossa osallistujaa rohkaistaan ja tuetaan löytämään hänelle sopiva polku kohti työtä tai opiskelua. Tämä sisältää paljon itsetunnon vahvistamista, omien tarpeiden tunnistamista ja niiden täyttämiseen rohkaisua. 

Mun Polku -valmennus on kehitetty ja pilotoitu Oulun seudun omaishoitajat ry:n Uusia polkuja työhön ja elämään -hankkeessa 2021-2023. Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki sekä Oulun seudun omaishoitajat ry.

Tutustu Mun polku -työhönvalmennukseen