Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2019

08.01.2019

Lääkekustannusten vuosiomavastuu (ns. lääkekatto) pienenee yli 30 euroa. Vuonna 2019 se on 572 euroa/kalenterivuosi. Tutustu vuodenvaihteen muutoksiin.

Lääkekatto laskee

Lääkekustannusten vuosiomavastuu (ns. lääkekatto) pienenee yli 30 euroa. Vuonna 2019 se on 572 euroa/kalenterivuosi. Kun vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta vain 2,50 euron omavastuun.

Vammaistuet pysyvät ennallaan

Alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuet pysyvät ennallaan.
Alle 16-vuotiaan vammaistuen tavoitteena on tukea vammaisen tai sairaan alle 16-vuotiaan lapsen päivittäistä elämää. Lapsi voi saada vammaistukea, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta.
16 vuotta täyttäneen vammaistuen tavoitteena on tukea 16 vuotta täyttäneen vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön jokapäiväistä elämää, työtä tai opiskelua.

  • Perusvammaistuki on 92,14 euroa/kk,
  • korotettu vammaistuki 215 euroa/kk
  • ja ylin vammaistuki 416,91 euroa/kk.

Jos olet eläkkeellä, et voi saada vammaistukea. Eläkkeellä voit hakea eläkettä saavan hoitotukea (lisätietoa alla). Jos olet osa-aikaeläkkeellä, voit saada vammaistukea. Sinun ei tarvitse tietää mihin etuuteen sinulla saattaa olla oikeus. Kela käsittelee hakemuksesi sen mukaan, mihin sinulla on oikeus.

Sairauden ja kuntoutuksen ajalta maksettaviin päivärahoihin tasokorotus

Sairauspäivärahan sekä kuntoutus- ja erityishoitorahan vähimmäismääriä korotetaan 3 euroa/pv. Uusi vähimmäismäärä on 27,86 euroa/arkipäivä.

Nuorten kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 31,39 euroa/arkipäivä vuonna 2019 (31,02 e/pv vuonna 2018).

Kela muuttaa jo maksussa olevat päivärahat automaattisesti.

Lue lisää