Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2020  

08.01.2020

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 1,0 prosenttia. Lääkekustannusten vuosiomavastuu (ns. lääkekatto) nousee hieman. 

Perhe-etuuksiin korotuksia 

Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä suurenee. Määrä on 28,94 euroa/päivä (27,86 euroa/päivä vuonna 2019). Lapsilisän määrä neljännestä ja sitä seuraavasta lapsesta suurenee 10 euroa/kuukausi. Myös yksinhuoltajakorotus nousee, uusi määrä on 63,30 euroa/kuukausi (53,30 euroa/kuukausi vuonna 2019). 

Lääkekattoon korotus 

Lääkekustannusten vuosiomavastuu (ns. lääkekatto) nousee hieman. Vuosiomavastuu on 577,66 euroa/kalenterivuosi (572 euroa vuonna 2019). Kun vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkevalmisteesta vain 2,50 euron omavastuun. Lääkkeiden peruskorvaus (40 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta), alempi erityiskorvaus (65 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta) ja ylempi erityskorvaus (100 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta) säilyvät ennallaan. Myös alkuomavastuu (50 euroa), jonka asiakas maksaa kokonaan itse, säilyy ennallaan. Tieto lääkekustannusten vuosiomavastuun eli lääkekaton ylittymisestä siirtyy välittömästi Kelasta apteekkeihin 1.1.2020 alkaen. Asiakkaan ei tarvitse enää hakea Kelasta lisäkorvausta lääkekaton ylittävästä ostosta, vaan hän saa korvauksen heti apteekissa. 

Uutta neuropsykiatrista kuntoutusta lapsille ja nuorille 

Keväästä 2020 alkaen Kela alkaa järjestää pitkäkestoista neuropsykiatrista perhekuntoutusta, joka on suunnattu 5 - 15-vuotiaille lapsille ja nuorille sekäheidän perheilleen. Lapsella tai nuorella pitää olla diagnosoituna jokin neuropsykiatrinen häiriö, kuten ADHD, autisminkirjon häiriöt tai Touretten oireyhtymä. 

Vammaisetuuksien määrät suurenevat 

Indeksitarkistusten takia vammaisetuuksien määrät suurenevat hieman 1.1.2020 alkaen: 

Alle 16-vuotiaan vammaistuki perusvammaistuki 93,05 euroa/kuukausi, korotettu vammaistuki 217,13 euroa/kuukausi ja ylin vammaistuki 421,03 euroa/kuukausi 

Lue koko uutinen Tukiliiton sivuilta 

Katso lisää Kelan sivuilta