Nuoren palvelupolut

17.11.2018

Tukiliitto on koonnut kysymyksiä, jotka tulevat vastaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen kasvaessa nuoreksi ja edelleen täysi-ikäiseksi. 

Kun nuori on 16 - 18-vuotias, voivat monet asiat hänen elämässään olla muutoksessa. Tukiliiton tekemään karttaan on koottu selkeästi yhteen erityistä tukea tarvitseville nuorille suunnattuja palveluita. 

Huomioitavat asiat on ryhmitelty teemoihin: asuminen, koulu, asioiden hoitaminen, vapaa-aika, toimeentulo, terveys ja eho (erityishuolto-ohjelma). Tiekartan ovat koostaneet Kehitysvammaisten Tukiliiton verkkoauttamisen Tuleva-hanke ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön elämänmuutostoiminta. 

Lue lisää Tukiliiton sivuilta