Omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittaminen vaikeaa

26.11.2019

Suomessa on tarjolla paljon keinoja helpottaa omaishoidon ja ansiotyön yhdistämistä, mutta niitä ei ole otettu riittävästi käyttöön. 

Omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittamiseen tarvitaan työelämän joustoja ja perheiden palveluja. Valtakunnallista omaishoitajien viikkoa (24.11. - 1.12.2019) vietetään teemana Näe, huomaa, kuule - omaishoidon monimuotoisuus.

Ministeriön selvitys: ansiotyön ja omaishoidon yhdistäminen on hyvin kuormittava

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamisesta selvityksen, jonka mukaan Suomessa on arvioitu olevan noin 44 000 kunnan kanssa omaishoitosopimuksen tehnyttä omaishoitajaa. Läheistään eri tavoin hoitavia on huomattavasti enemmän.

Sopimusomaishoitajista 43 prosenttia on työikäisiä, mutta selvitys kuvaa, että monet heistä eivät pysty yhdistämään ansiotyötä ja omaishoitoa, tai järjestely on onnistuessaankin hyvin kuormittava. Lasten omaishoitajista 62 prosenttia on ansiotyössä tai yrittäjänä.

Selvityksen mukaan ongelmana ovat tiedon puute ja asenteet työpaikoilla

Ministeriön selvityksen tekijä apulaisprofessori Laura Kalliomaa-Puha toteaa, että Suomessa on jo nyt tarjolla paljon keinoja helpottaa omaishoidon ja ansiotyön yhdistämistä, mutta niitä ei ole otettu riittävästi käyttöön. Syinä ovat tiedon puute ja asenteet työpaikoilla.

Omaishoivan mahdollistavilla työpaikoilla on joustavat työjärjestelyt ja ilmapiiri, jossa omaishoitajuudesta uskalletaan puhua. Joustot ja avoin ilmapiiri tekevät työpaikasta laajemminkin perheystävällisen, joten hyötyjiä ovat omaishoitajien lisäksi esimerkiksi lapsiperheet.

Työpaikat tarvitsisivatkin lisää tietoa omaishoidosta ja omaishoitoperheiden oikeuksista. Myös perheiden tarpeet huomioivilla palveluilla, kuten riittävällä tilapäishoidolla, voidaan edistää omaishoitajien hyvinvointia ja työllistymistä.

Lue koko uutinen Tukiliiton sivuilta

Raportti:
Kalliomaa-Puha, Laura
Omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittaminen. Selvityshenkilön raportti.


Omaishoitoliitto on koonnut tietopaketin omaishoidon ja ansiotyön yhdistämisestä. Tutustu tietopakettiin