”Palkka on elintärkeä, vaikka se pieni onkin – erityislasten vanhempien työssäkäynnin mahdollistavien palveluiden kustannusvaikutukset”

08.10.2022

Erityislasten vanhempien ansiotyön ja omaishoitajan arjen yhteensovittamisessa on monia haasteita, ilmenee Oulun seudun omaishoitajien selvityksestä.

Selvityksessä käsitellään erityislasten vanhempien ansiotyön ja omaishoitajan arjen yhteensovittamisen haasteisiin liittyviä talousvaikutuksia arvioimalla ja vertailemalla kustannusten muodostumista omaishoitajille ja yhteiskunnalle erilaisissa tilanteissa. Kyselyn pohjalta tehty vaikuttavuuslaskelma osoittaa raportissa, miten ansiotyöstä pois jättäytyminen aiheuttaa monenlaisia taloudellisia menetyksiä. Perheen kannalta suurimmat vaikutukset syntyvät menetetyn palkkatulon kautta. Yhteiskunnan näkökulmasta kustannuksia syntyy työttömyyden aiheuttamien tukien lisäksi menetetyistä verotuloista, joista voi muodostua suuria kustannuksia pidemmällä aikavälillä.
"Palkka on elintärkeä, vaikka se pieni onkin - erityislasten vanhempien työssäkäynnin mahdollistavien palveluiden kustannusvaikutukset"


Syksyllä 2021 toteutettiin valtakunnallisen kyselyn erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille ansiotyön, vanhemmuuden ja erityislapsiperheen arjen yhteensovittamisen haasteista ja mahdollisuuksista.

"Mahdollisuus olla jotain muutakin kuin vanhempi - vanhempien kokemuksia erityislapsen vanhemmuuden, arjen ja työelämän yhteensovittamisesta", kertoo kyselyn tuloksista erityislasten vanhempien omien kokemusten kautta. Raportin tarkoituksena on tuoda esille erityislasten vanhempien tarve ja halu yhteensovittaa työ- ja perhe-elämä, sekä haasteet ja mahdollisuudet, joita siihen liittyy. Tavoitteena on saada nämä haasteet ja mahdollisuudet yleiseen keskusteluun yhteiskunnassa, työ- ja opiskelupaikoissa, sekä tueksi päätöksentekoon. Työyhteisöt voivat löytää raportista keinoja tukea erityislasten vanhempia työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Vanhempien kokemusten ja mielipiteiden pohjalta rakennettiin Mun Polku -valmennus.
"Mahdollisuus olla jotain muutakin kuin vanhempi - vanhempien kokemuksia erityislapsen vanhemmuuden, arjen ja työelämän yhteensovittamisesta"


Oulun seudun omaishoitajien Uusia polkuja työhön ja elämään -toiminnassa luodaan mahdollisuuksia erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien työllistymisen tukemiseen.
Lue lisää