Selvitys: Kuntien käytännöt omais- ja perhehoidon edistämisessä vaihtelevat

15.02.2019

Tuoreen selvityksen mukaan omais- ja perhehoitoa edistäviä toimenpiteitä toteutetaan kunnissa hyvin vaihtelevasti. Omais- ja perhehoitajien palveluja on lisätty, mutta ei niin laajasti kuin lainsäädäntö edellyttäisi.

Eniten on lisätty omais- ja perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä omais- ja perhehoitajien vapaiden sijaistamisen vaihtoehtoja. Tiedot ilmenevät STM:n selvityksestä.

Omaishoidon asiakkaiden ja perhehoidossa olevien määrä kasvaa

Omais- ja perhehoitoa koskevaan lainsäädäntöön tehtiin vuonna 2016 muutoksia, joiden tavoitteena oli lisätä omais- ja perhehoitoa tukevia palveluja ja muun muassa omaishoitajien vapaiden pitämistä.

Omaishoitajista kuitenkin vain puolet on käyttänyt vapaapäiväoikeuttaan. Ratkaisuksi on kehitetty uusi ja toimivaksi osoittautunut malli, jossa kiertävä perhehoitaja tulee kotiin sijaistamaan omaishoitajaa tämän vapaapäivänä.

Omais- ja perhehoitajien palvelujen kehitystä myötäilee myös kuntien lapsiperheille suunnattujen kodin- ja lastenhoitopalvelujen tilanne: kotipalvelua saaneiden perheiden määrä kasvaa hyvin hitaasti, vaikka kunnat ovat pyrkineet edistämään matalan kynnyksen palveluiden saatavuutta. Suunta on siis oikea, mutta kehitys hidasta.

Lue koko uutinen STM:n sivuilta