Suurin osa nelivuotiaista ja heidän perheistään voi hyvin - monissa perheissä myös kuormittavia tekijöitä

09.05.2019

Ensimmäinen nelivuotiaisiin ja heidän perheisiinsä kohdistuva kansallinen Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimus toteutettiin 290 kunnassa.  

Suurin osa nelivuotiaista lapsista voi vanhempiensa mukaan hyvin. Tutkimuksen mukaan myös suurin osa nelivuotiaiden vanhemmista voi hyvin. He ovat tyytyväisiä vanhemmuuteensa ja perheensä arjen toimivuuteen. Joka kolmas vanhemmista tuntee kuitenkin laiminlyövänsä kotiasioita työn vuoksi, joka viidennellä on ollut masennusoireilua ja joka seitsemännellä taloudellista niukkuutta. 

Lähes kaikki vanhemmat kaipaavat tukea lapsiperhepalvelujen ammattilaisilta, mutta eivät välttämättä kerro sitä heille. Lapseen liittyvä tuen tarve ilmaistaan lähes aina, kun taas vanhempaan tai parisuhteeseen liittyvä tuen tarve jätetään useammin kertomatta. 

Ilmaisemattoman tuen tarpeen suuri osuus haastaa eri ammattilaiset pohtimaan, kuinka he voisivat rohkaista perheitä avoimesti kertomaan toiveistaan, tarpeistaan ja jaksamisestaan. Palveluita järjestettäessä tulisi miettiä, miten vanhempien olisi mahdollisimman vaivatonta saavuttaa ja saada tarvitsemansa tuki ja palvelut. 


Lue koko uutinen THL:nsivuilta