Tietoisuus oikeuksista lisääntynyt, mutta vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseksi käytännössä tarvitaan vielä työtä

11.09.2019


Näin todetaan raportissa, jossa arvioidaan vuosille 2018-2019 laaditun, YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa koskevan toimintaohjelman toteutumista.

Toimintaohjelmaan oli kirjattu 82 lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpidettä, joilla vammaissopimusta edistetään eri hallinnonaloilla. Lyhyen aikavälin toimenpiteistä toteutuivat kaikki joko kokonaan tai osittain.Raportin mukaan vammaissopimuksen velvoitteet otetaan entistä paremmin huomioon päätöksenteossa. Myös tietoisuus vammaisten henkilöiden osallisuuden sekä esteettömyyden ja saavutettavuuden merkityksestä ja ylipäätään YK:n vammaissopimuksen velvoitteista on lisääntynyt.

Lasten osalta raportissa nostettiin esiin mm. lasten laitosasumisen lakkauttaminen, lasten erityisen tuen tarpeisiin vastaaminen heidän omassa lähiympäristössään, kuten lähikoulussa, sekä henkilöstön määrän riittävyys varhaiskasvatuksessa.

Vammaispolitiikassa on kuitenkin vielä paljon tehtävää. Syksyllä 2019 Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE alkaa valmistella uutta toimintaohjelmaa vuosille 2020-2023.


Lue koko uutinen STM:n sivuilta