Työryhmä ehdottaa: Kansallinen palvelu kokoamaan lapsi- ja perhepalvelujen asiakastiedot yhteen

28.05.2019

Sähköisen palvelun kautta perheet saisivat selkeästi koostetun tiedon lapsen palveluista. Sähköinen palvelu olisi yhteinen työväline myös eri alojen ammattilaisille.

Tiedot lapsen ja nuoren palveluista ja tuen tarpeesta ovat pirstoutuneet eri ammattilaisten järjestelmiin. Perheillä ja ammattilaisilla ei aina ole kokonaiskuvaa perheen palveluista. Yhtenä ehdotuksena tilanteen korjaamiseksi on ollut valtakunnallinen toimintamalli. Sen avulla tietoja koottaisiin yhteen sähköisessä palvelussa. 

Sähköisen palvelun kautta perheet saisivat selkeästi koostetun tiedon lapsen palveluista. Sähköinen palvelu olisi yhteinen työväline myös eri alojen ammattilaisille. Sen avulla he voisivat sovittaa paremmin yhteen eri toimialojen palveluja. 

Perheet päättäisivät itse haluavatko he käyttää palvelua. Nuori tai perhe päättäisi myös siitä, mitkä toimijat voivat katsoa lapsen tai nuoren tietoja tai kirjata tietoja sähköiseen asiakirjaan. 


Lue koko uutinen STM:n sivuilta