Työryhmä: Koronakriisi vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin

20.01.2021

Lasten ja nuorten tilanteisiin ja tarpeisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota koronakriisiin vastaamisessa ja sen jälkihoidossa, toteaa lasten oikeuksia ja hyvinvointia koronaepidemian jälkihoidossa pohtinut työryhmä toisessa raportissaan. 

Työryhmä on huolissaan siitä, että pitkittyvä kriisi vaikuttaa syvästi jo valmiiksi heikommassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin, ja kriisin sosiaaliset vaikutukset voivat olla erittäin pitkäaikaisia. Siksi kriisin seurauksia on seurattava pitkäjänteisesti. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin turvaamiseen on varmistettava riittävät voimavarat. 

"Koronakriisillä on huomattavat sukupolvivaikutukset. Koko yhteiskunnan tasolla on vahvistettava lasten ja nuorten tulevaisuuden uskoa ja turvallisuuden sekä osallisuuden kokemuksia arjessa. On panostettava arjen peruspalveluihin, mutta samalla oltava herkkyyttä havaita ja reagoida esiin tuleviin ongelmiin," toteaa työryhmän puheenjohtaja Esa Iivonen.

Lue raportti STM:n sivuilta