Uusi vammaispalvelulaki hyväksyttiin eduskunnan täysistunnossa 

12.03.2023

Esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi on hyväksytty 1.3.2023 eduskunnan täysistunnossa. Uuden lain perusteella järjestetään erityispalveluita henkilöille, joilla on vamman tai sairauden aiheuttama fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen, sosiaalinen tai aisteihin liittyvä, pitkäaikainen tai pysyvä toimintarajoite.

Uudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut, että vamman vuoksi tarvittavat palvelut olisivat erilaisten väliinputoajaryhmien, kuten autismikirjon ihmisten, saatavilla nykyistä yhdenvertaisemmin. 

Uuteen lakiin sisältyy nykyisiä ja uusia palvelumuotoja Kehitysvammalain palveluita koskevat pykälät pääosin kumoutuvat uudistuksen yhteydessä, ja niitä monin osin vastaavat palvelut ja tukitoimet sisältyvät jatkossa vammaispalvelulakiin. Uusi vammaispalvelulaki sisältää myös monia kumoutuvan vanhan vammaispalvelulain puolelta siirtyviä palveluita sekä joitakin uusia palvelu- ja tukimuotoja. Palveluita järjestetään vammaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden mukaan. Uusi laki tulee voimaan lokakuun alussa 2023. ​

Lue lisää