Omaishoito

Erityislasten vanhemmat ovat usein lastensa omaishoitajia.

Suomen omaishoidon verkosto määrittelee omaishoitajaksi henkilön, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Laki omaishoidon tuesta määrittelee omaishoitajan omaishoitosopimuksen kautta.

Omaishoitosopimus tehdään hyvinvointialueen kanssa. Hyvinvointialue ja hoitaja tekevät hoidosta sopimuksen, jonka liitteeksi laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidon tuki koostuu hoitajan palkkiosta ja vapaasta.

Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan, palkkio on vähintään 439,70 euroa kuukaudessa (vuonna 2023).  Kaikilla omaishoitosopimuksen tehneillä omaishoitajilla on oikeus vähintään kahden vuorokauden vapaaseen kalenterikuukautta kohti ja kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon järjestämisestä vapaitten aikana.


Omaishoidon tuki pähkinänkuoressa  

  • Sitovaa ja vaativaa hoitotyötä hoidettavan kotona tekevällä henkilöllä on mahdollisuus saada omaishoidon tukea
  • Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää määrärahojensa rajoissa
  • Tukea haetaan hoidettavan kunnan sosiaalitoimistosta
  • Tuen myöntämisen perusteena on ainoastaan hoitotyön sitovuus ja vaativuus
  • Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluu hoitopalkkion lisäksi palvelut
  • Omaishoidon tuesta tehdään toimeksiantosopimus kunnan ja omaishoitajan välille
  • Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma
  • Omaishoitajalla on oikeus lakisääteisiin vapaisiin
  • Omaishoitajalle kertyy pääsääntöisesti eläkettä


Lue lisää Omaishoitajaliiton sivuilta


Päivitetty 7.1.2024