Vammaistuki

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Tuen tavoitteena on tukea vammaisen tai sairaan alle 16-vuotiaan lapsen päivittäistä elämää. Lapsi voi saada vammaistukea, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta. Tukea haetaan Kelasta.

Sairauden tai vamman diagnoosi ei yksin ratkaise lapsen oikeutta vammaistukeen. Oikeus tukeen ja tuen taso arvioidaan sen mukaan, kuinka paljon hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta lapsi tarvitsee. 

Tavanomaista suurempi hoidon ja huolenpidon tarve voi aiheutua esimerkiksi:

  • lapsen sairauskohtauksista ja lääkityksestä
  • lapsen kuljettamisesta kuntoutukseen
  • siitä, että lasta on sairauden tai vamman vuoksi autettava päivittäisissä toiminnoissa ja koulutehtävissä
  • siitä, että lasta on valvottava ikäisiään enemmän
Lähde: Kela

Lue lisää Kelan sivuilta