Vammaistuki

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Vammaistuen tavoitteena on tukea vammaisen tai sairaan alle 16-vuotiaan lapsen päivittäistä elämää. Lapsi voi saada vammaistukea, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta. Tukea haetaan Kelasta.

Alle 16-vuotiaan vammaistuki on porrastettu kolmeen tasoon lapsen tavanomaista suuremman hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen tarpeen mukaan.

Tavanomaista suurempi hoidon ja huolenpidon tarve voi aiheutua esimerkiksi:

  • lapsen sairauskohtauksista ja lääkityksestä
  • lapsen kuljettamisesta kuntoutukseen
  • siitä, että lasta on sairauden tai vamman vuoksi autettava päivittäisissä toiminnoissa ja koulutehtävissä
  • siitä, että lasta on valvottava ikäisiään enemmän
Lähde: Kela

Lue lisää Kelan sivuilta


Päivitetty 7.1.2024