Vinkki arjen avuksi


Erityisperheet esittelee joka kuukaudelle vinkin arjen avuksi. 
Tutustu ja ota käyttöön!

Erityisperheet-arkivinkki: 12/12

KAUPPAKASSI

"Arkihuolesi kaikki heitä." Tosin välillä helpommin sanottu kuin tehty. Joulunajan arkivinkki on erilaiset kauppakassipalvelut, joissa ruoka tai ruokaostokset tuodaan suoraan kotiin. Ruokaostosten kotiinkujetus helpottaa arjen ruuhkaa merkittävästi. Mikäli paikkakunnallasi on mahdollisuus ruokaostoston kotiinkuljetuspalveluun, hemmoitttele itseäsi ja kokeile palvelua tilaamalla ruokaostokset kotiin esim. kerran viikossa.


Erityisperheet-arkivinkki: 11/12

KOTIPALVELU

Lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kotipalvelua annetaan tarvittaessa esimerkiksi vamman, sairauden, uupumuksen tai muun erityisen perhetilanteen vuoksi.

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin ja muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

Kotiin järjestettävä hoito

Vaikeasti vammaisten lasten perheiden on mahdollista saada kotiin hoitoapua, mikäli lapsen hoito on erittäin vaativaa tai sitovaa, eikä tarpeeseen voida vastata kotipalvelulla tai muilla peruspalveluilla. Tällöin palvelun järjestää vammaispalvelut erityislainsäädännön perusteella.

Palveluita haetaan kotikunnan sosiaalitoimesta. 

Lue lisää THL:n sivuilta


Erityisperheet-arkivinkki: 10/12

OMAISHOIDONTUKI

Omaishoidontukea saavat muutkin kuin iäkkäät. Erityislastaan hoitavat vanhemmat ovat usein oikeutettuja omaishoidontukeen ja siihen kuuluviin vapaisiin.

Suomen omaishoidon verkosto määrittelee omaishoitajaksi henkilön, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Laki omaishoidon tuesta määrittelee omaishoitajan omaishoitosopimuksen kautta.

Omaishoitosopimus tehdään kunnan kanssa. Kunta ja hoitaja tekevät hoidosta sopimuksen, jonka liitteeksi laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidon tuki koostuu hoitajan palkkiosta ja vapaasta.

Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan, palkkio on vähintään 399,91 euroa kuukaudessa (2019). Kaikilla omaishoitosopimuksen tehneillä omaishoitajilla on oikeus vähintään kahden vuorokauden vapaaseen kalenterikuukautta kohti ja kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon järjestämisestä vapaitten aikana.

Lue lisää Omaishoitajaliiton sivuilta


Erityisperheet-arkivinkki: 9/12

ARVONLISÄVEROTON SOSIAALIPALVELU

Syyskuu ja ikkunat vieläkin pesemättä? Missä välissä nekin hoitaisi?

Tiesitkö, että kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, kun palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina. Siten erityislapsiperheet voivat ostaa kotipalveluita (esim. siivouspalveluita) ilman arvonlisäveroa.

Palvelua ei haeta kunnasta, riittää, kun perhe tekee sopimuksen palveluntuottajan kanssa. Palveluntuottajan toimintaa täytyy valvoa sosiaaliviranomainen.
Muista hyödyntää myös kotitalousvähennys.

Lue lisää Verohallinnon sivuilta


Erityisperheet-arkivinkki: 8/12

OSITTAINEN HOITOVAPAA JA HOITORAHA

Erityislasten vanhemmat voivat saada työstään osittaista hoitovapaata. Kelasta voi puolestaan hakea osittaista hoitorahaa, jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ja jos vanhempi lyhentää työaikaansa.

Osittaisella hoitovapaalla tarkoitetaan työajan lyhentämistä työn ja perhe-elämän yhdistämiseksi. Osittaista hoitovapaata voi saada vanhempainrahakauden jälkeen. Työsopimuslain mukaan "erityisen hoidon ja huollon tarpeessa olevan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhempi voi saada osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta" (4 luku 4 §).

Jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin eli käy koulua normaalia pidempään, Kela maksaa osittaista hoitorahaa jo esikoulun ajalta ja kunnes lapsen 3. lukuvuosi perusopetuksessa päättyy.

Hoitovapaasta neuvotellaan työnantajan kanssa, hoitorahaa haetaan Kelasta.


Erityisperheet-arkivinkki: 7/12

LOMA ERITYSLAPSIPERHEESSÄ

Loma erityislapsiperheissä ei yleensä ole silkkaa lomailua. Loma voi usein olla jopa arkea rankempaa, koska arjen rutiinit ja tukirakenteet muuttuvat ja osin puuttuvatkin. Oman arjen vertailu muihin lomaileviin perheisiin voi vetää mielen apeaksi.

Haluankin nostaa heinäkuun lomavinkiksi armon. Ole itsellesi armollinen, ole perheellesi armollinen. Yritä saada heinäkuuhusi edes muutama oma hyvä hetkesi. Mansikan maku, lämmin valoisa ilta, hetki ystävien kanssa, kesän rauha.


Erityisperheet-arkivinkki: 6/12

SUUNNITELMISSA KESÄLOMAMATKA HELSINKIIN?

Entäpä jos yöpyisit Myö-Hostellissa Ruskeasuolla ja kävisit kahvilla IPI Kulmakuppilassa Kalliossa? Myö-Hostel on boutique-hostel Keskuspuiston kupeessa, IPI Kulmakuppila puolestaan viihtyisä olohuone vilkkaan Kallion sydämessä. Molemmat työllistävät kehitysvammaisia ammattilaisia.

Kalliossa sijaitsee myös Pertin Valinta. Se on outsider-taiteen ja -kulttuurin valintatalo, joka yhdistää yhteiskunnallisen yrittäjyyden, kansalaisaktivismin, taidepalvelujen välitystoiminnan, marginaalisen musiikin ohjelmatuotannon sekä laadukkaiden ja eettisesti tuotettujen tuotteiden myynnin.

"Pertin Valinta on ainutlaatuinen liike. Sen nimisiä liikkeitä ei ole muualla. Siellä myydään musiikkia, taidetta ja käsitöitä. Sinne löytää ihmiset tosi hienosti ja jos ei löydä, niin multa voi kysyy neuvoa."
- Kari Aalto

Myö-Hostel

IPI Kulmakuppila

Pertin Valinta


Erityisperheet-arkivinkki: 5/12

ESTEETTÖMÄT RETKIKOHTEET

"Keväinen ilta lammen rannalla. Lintujen laulu soi kuulaasti. Rannalle kokoontunut ryhmä erilaisia ihmisiä tarinoi hiljaa tulta tuijotellen. Savu leijailee hiljaa lammen pinnalla." Näin fiilistellään Luontoon.fi-sivustolla.

Metsähallitus ylläpitää kymmeniä esteettömiä ja helppokulkuisia retkikohteita, jotka soveltuvat myös apuvälineillä liikkuville tai helppoja reittejä hakeville. Sairauksien, vammojen, pienten lasten kanssa liikkumisen tai esimerkiksi ikääntymisen mukanaan tuomien haasteiden ei tarvitse olla este luonnossa liikkumiselle ja hienoille luontoelämyksille.

Lue lisää esteettömistä luontokohteista Luontoon.fi -sivulta


Erityisperheet-arkivinkki: 4/12

VERONMAKSUKYVYN ALENTUMISVÄHENNYS

Huhtikuun arkivinkissä aiheena on verotus. Tiesitkö, että erityislapsiperheet voivat saada veronmaksukyvyn alentumisvähennystä? 

Veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen voi saada harkinnanvaraisesti esimerkiksi sairauden, työttömyyden tai elatusvelvollisuuden perusteella. Erityisenä vähennysperusteena on pidetty esim. kehitysvammaisen, CP-lapsen tai kuulovammaisen lapsen hoitamista kotihoidossa.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä haetaan verohallinnosta. Lue lisää


Erityisperheet-arkivinkki: 3/12

TUETUT LOMAT

Tuetun lomatoiminnan tarkoituksena on tarjota lomaa perheille ja aikuisille, joilla ei siihen muuten olisi mahdollisuutta. Lomajärjestöt järjestävät tuettuja lomia eri puolilla Suomea ympäri vuoden. Lomia järjestetään lapsiperheille, työikäisille, ikääntyneille sekä erityisryhmille. Esimerkiksi erityislapsiperheille on tarjolla mm. diagnoosin mukaisia lomajaksoja. 

Lomatuet myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein hakemuksesta. Loma on yleensä kestoltaan viisi vuorokautta, ohjelmallisia ja täysi- tai puolihoidon sisältäviä jaksoja. Lomalta peritään omavastuuosuus. Tuetut lomat järjestetään Veikkauksen tuella. 

Kaikilla viidellä lomajärjestöllä on omat hakuajat. Tarkemmat tiedot ja hakemuslomakkeet löytyvät lomajärjestöjen kotisivuilta. 

Lue lisää tuetuista lomistaErityisperheet-arkivinkki: 2/12

VAMMAISKORTTI

Vammaiskortti on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea osallistumisessa yhteiskunnan toimintaan. Yhtenäisellä Vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat todentaa vaivattomasti vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa matkustaessaan esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla ja osallistuessaan vaikkapa liikunta- ja kulttuuritapahtumiin.

Vammaiskortilla voi esim. mukana oleva avustaja päästä maksutta. Vammaiskorttia on voinut Suomessa hakea kesäkuusta 2018 alkaen.
Vammaiskorttia haetaan Kelasta.

Lue lisää Vammaiskortti-sivustoltaErityisperheet-arkivinkki: 1/12

CELIA

Onko lapsellasi vaikeuksia lukea tavallisia kirjoja? Celian äänikirjat ovat teidänkin käytössänne 

Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tukee yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Celian kirjoja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on lukivaikeuden, sairauden, vamman tai vastaavan syyn vuoksi vaikeaa. 

Celian äänikirjapalvelussa on tuhansia lasten- ja nuortenkirjoja ja oppikirjoja, joita voi lainata ja kuunnella maksutta helposti suoraan verkon kautta. Palvelu on tarkoitettu kaikille, joille tavallisen kirjan lukeminen on vaikeaa esimerkiksi luki- tai oppimisvaikeuden, keskittymisvaikeuden, hahmotushäiriön, näkövamman tai muun vastaavan syyn vuoksi. Celiasta on saatavana myös koskettelukirjoja näkö- ja monivammaisille lapsille sekä pistekirjoja näkövammaisille lapsille ja nuorille. 

Tunnukset äänikirjojen käyttöön saa koulusta tai kirjastosta
Jokainen Celian äänikirjoja verkkopalvelun kautta käyttävä lapsi tarvitsee omat tunnukset Celian äänikirjojen lainaamiseen ja kuunteluun. Tunnukset voi saada koulusta tai kirjastosta, jossa lapsi rekisteröidään äänikirjapalveluun. Lukemisen vaikeudesta ei tarvitse olla olemassa kirjallista todistusta tai lausuntoa. 

Tutustu palveluun Celian sivuilla