asuminen

Asuntoon liittyvät palvelut

ASUNNON MUUTOSTYÖT

Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kiinteästi kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. 

Edellytyksenä on, että lapsi vammansa tai sairautensa johdosta tarvitsee niitä välttämättä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.
Lue lisää THL:n sivuilta


PALVELUASUMINEN KOTONA

Lapsen kotona asumisen mahdollistamiseksi voi saada erilaisia palveluita, kuten omaishoidon tukea, kotiapua, lyhytaikaishoitoa tai henkilökohtaista apua. 
Lue lisää Kehitysvammaisten tukiliiton sivuilta 


PALVELUASUMINEN KODIN ULKOPUOLELLA

Suora lainaus: Viimesijainen vaihtoehto on lapsen asuminen kodin ulkopuolella lähtökohtaisesti perhehoidossa tai alaikäisille tarkoitetussa asumisyksikössä. Kunnasta saa tietoa asumisen eri vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista, esimerkiksi mahdollisista asiakasmaksuista.
Lue lisää Kehitysvammaisten tukiliiton sivuilta